Bezuiniging op PGB, belachelijk!

3 juni 2011, 11:15 - Geplaatst onder "Max"

Is het huidige kabinet het spoor bijster?

Wij begrijpen dat er bezuinigd moet gaan worden en dat iedereen zijn steentje bij moet dragen. Maar per 2014 de PGB geheel uitkleden is nergens voor nodig.

Het is bewezen dat PGB goedkoper is dan zorg in Natura omdat bij zorg in natura weer extra kosten gemaakt worden door bureaucratische rompslomp en gemeentes (die dan veel moeten gaan regelen) het niet aan kunnen. Nu kunnen de gemeentes het al niet aan. Ze zijn niet flexibel en straks ben je dus echt afhankelijk van de ambtelijke molen. Zijn de wachtlijsten al weg? nee dus.

De VVD zou zich moeten schamen! in 1995 is de PGB juist ingevoerd door Erica Terpstra. Mede om de bureaucratie een halt toe te roepen (dus erg hoge kosten) en flexibelere hulp te kunnen regelen.

Wij als ouders hebben geen goed woord over over dit belachelijke en niet juis onderbouwde bezuinigingsvoorstel. Lekker makkelijk om het op de zwakste van de samenleving te verhalen.
Structureel de zorg vernieuwen, daar is pas veel geld mee te besparen.       

Op dit artikel kan niet gereageerd worden.